Rekisteriseloste

Decanter rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä, tietojärjestelmän vastuutaho
Decanter Oy, Melkonkatu 24, 00210 HELSINKI, 050-5609933
decanter@decanter.fi, www.decanter.fi

2. Rekisteri-/tietojärjestelmäasioista vastaava taho:
Decanter Oy
Melkonkatu 24
00210 HELSINKI
p. 050-5609933

3. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän nimi ja verkko-osoite
Verkkokauppa www.decanter.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Asiakassuhteen hallinnointi ja markkinointitarkoitukset henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
- Asiakasnumero:
- Nimi
- Katuosoite
- Postiosoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja päivitystiheys
Asiakas itse omasta pyynnöstään

7. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ammatilliseen suoramarkkinointin voidaan luovuttaa tietoja, ellei asianomainen ole sitä kieltänyt. HL 19 §:n 2 momentin mukaan henkilörekisteristä saa luovuttaa tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinointitutkimukseen tai muuhun näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää tällaisesta tietojen luovuttamisesta. Tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, EU:n tietosuojadirektiivin määritysten mukaisesti.

8. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän suojauksen periaatteet
A. Tausta-aineistot
Kaikki rekisteristä tulostettu aineisto (tilaukset) säilytetään niin, että
vain rekisteristä vastaavalla henkilöllä ja kirjanpitäjällä on siihen pääsy. Aineisto hävitetään heti sen tultua tarpeettomaksi tietosuojan varmistavalla tavalla.
B. Tietojärjestelmän aineisto
Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.